insert_banner Wtorek
18 maja 2021
Jesteś   licznik  gościem naszego serwisu
Terminale Płatnicze

Urządzenia fiskalne
w ofercie InfostarPobierz wersje demo:


  Program KSIĘGUŚ

. : : : Pobierz demo : : : .

 • praca w cyklu miesięcznym (miesięczne zbiory obrotów i ewidencji VAT), możliwość księgowania następnego okresu obliczeniowygo bez konieczności zamknięcia poprzedniego.
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów ze wszystkimi niezbędnymi danymi do sporządzania ewidencji VAT.
 • prowadzenie kartoteki środków trwałych z funkcją automatycznego naliczania amortyzacji za bieżący miesiąc, oraz automatyczne księgowanie amortyzacji do księgi.
 • prowadzenie kartoteki wyposażenia przedmiotów w użytkowaniu.
 • prowadzenie kartoteki pracowników, naliczanie płac, wydruk listy płac oraz automatyczne księgowanie listy płac do księgi.
 • bardzo duża parametryzacja systemu (stawki progów podatkowych, podstawowe dane o firmie, o wspólnikach, o ich udziale w zyskach).
 • obliczanie podatku dochodowego na żądanie (dla każdego wspólnika).
 • wyliczanie i wydruk deklaracji podatkowych na podatek dochodowy PIT 5, PIT 5A, deklaracji VAT 7.
 • podglądanie każdego wydruku na ekranie.
 • praca w sieci bez dodatkowych dopłat.
 • sporządzanie wydruków księgi dostosowanej do drukarek dziesięcio i piętnastocalowych.
 • szukanie dokumentów po kwocie, nazwie dokumentu i po numerze rekordu.
 • kontrola dokumentów przeprowadzana pod względem:
  - zgodności kwot netto i vat podanych na danym dokumencie
  - wpis we właściwą rubrykę (zakup, sprzedaż, wyposażenie itp.).
 • zmiejszenie liczby możliwych do popełnienia błędów w operacjach księgowych poprzez różne kontrole poprawności zapisów.
 • wyświetlanie i wydruk ewidencji VAT w rozbiciu na zakup, sprzedaż i koszty.
 • wydruk ewidencji zakupu posiada wyliczenia pozwalające na oszacowanie sprzedaży strukturą zakupu.
 • możliwość porządkowania księgi wg daty i przenumerowanie zapisów.
 • pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 • każde wprowadzenie dokumentu powoduje automatyczne ujęcie dokumentu w:
  • księdze przychodów i rozchodów,
  • ewidencji VAT (zakup, sprzedaż, koszty),
  • w obliczeniach podatku dochodowego i wydrukach deklaracji podatkowych.
 • minimalne wymagania sprzętowe (praca na komputerach PC AT/386/486).
 • współpraca z programami magazynowymi SCAN (we wszystkich wersjach) na zasadzie tworzenia automatycznych zapisów w księdze za pomocą programu do transmisji danych.
Wszystko to już teraz w zasięgu reki.
Zapraszamy na zakupy !

Wersja demonstracyjna programu jest udostępniana pocztą elektroniczną.
Komputery Sieci komputerowe Internet Art. papiernicze Serwis i Szkolenia Nasi partnerzy Nasi klienci Współpraca Zgłoszenie
© Webmaster  Infostar sp.j.