insert_banner Wtorek
18 maja 2021
Jesteś   licznik  gościem naszego serwisu
Terminale Płatnicze

Urządzenia fiskalne
w ofercie InfostarPobierz wersje demo:


  Infostar przedstawia: program FK

. : : Pobierz demo : : .

Główne cechy programu:

 • długość konta do 12 znaków i cztery poziome ewidencyjne.
 • praca w cyklu miesięcznym - miesięczne zbiory obrotów i ewidencji VAT.
 • możliwość księgowania następnego okresu obliczeniowego bez konieczności zamknięcia poprzedniego.
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów ze wszystkimi niezbędnymi danymi do sporządzenia ewidencji VAT (automatyczne powiązanie z planem kont).
 • w pełni definiowalny plan kont pozwalający na dopasowanie go do profilu działalności każdej firmy.
 • unikalny "słownik stawek do VAT-u" pozwalający na wpisanie odpowiednich kont dla zakupu i sprzedaży VAT, w oparciu o który tworzony jest automatyczny dekret dla VAT podczas operacji księgowania zakupu i sprzedaży.
 • praca w sieci bez dodatkowych dopłat.
 • do 255 stanowisk sprzedaży w cenie jednego.
 • kontrola poprawności dokumentów przeprowadzona pod względem:
  • sprawdzania dekretowania na kontach właściwym szczeblu konta analitycznego;
  • sprawdzania zgodności sum kwot po stronie Winien i Ma, w ramach dowodu zgodnie z zasadą podwójnego zapisu.
 • zmniejsza liczbę błędów w operacjach księgowych poprzez różne kontrole poprawności zapisów.
 • możliwość automatycznego tworzenia rejestrów podczas wprowadzania danych takich jak:
  • rejestr kasowy;
  • rejestry bankowe;
  • rejestry sprzedaży;
  • rejestr zakupu.
 • wypisywanie przelewów.
 • wypisywanie i księgowanie poleceń księgowań PK.
 • wyświetlanie i wydruki ewidencji VAT w rozbiciu na zakup, sprzedaż i koszty.
 • możliwość rejestrowania przedpłat do faktur.
 • rozbudowany moduł rozrachunków z kontrahentami zawierający:
  • słownik stóp odsetek;
  • automatyczne wyliczanie odsetek dla każdego kontrahenta;
  • automatyczne wyliczanie odsetek dla wszystkich kontrahentów za okres od-do;
  • wykaz faktur nie rozliczonych dla wybranego kontrahenta;
  • wykaz faktur nie rozliczonych dla wszystkich kontrahentów;
  • wykaz faktur nie rozliczonych dla danego typu dokumentów;
  • automatyczne pokrywanie faktur z przedpłat;
 • każde wprowadzenie dokumentu powoduje automatyczne ujęcie dokumentu w:
  • księdze głównej;
  • ewidencji VAT (zakup, sprzedaż, koszty) - odpowiednim rejestrze (kasowym, bankowym, sprzedaży lub zakupu);
  • odpowiednim zestawieniu (syntetyki, analityki, wydruku danego konta itp.);
 • współpraca z programem magazynowym SCAN (we wszystkich wersjach) na zasadzie tworzenia automatycznych dekretów za pomocą programu do transmisji danych.

Wszystko to już teraz w zasięgu reki.
Zapraszamy na zakupy !

Wersja demonstracyjna programu jest udostępniana pocztą elektroniczną.
Komputery Sieci komputerowe Internet Art. papiernicze Serwis i Szkolenia Nasi partnerzy Nasi klienci Współpraca Zgłoszenie
© Webmaster  Infostar sp.j.